Objavio: CCAA

ASO-2016-002 - Dodatni uvjeti za izvođenje uvodnih letova

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje 30.12.2016. Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti

ASO-2016-002 - Dodatni uvjeti za izvođenje uvodnih letova, a koja se primjenjuje na:

a. organizacije za osposobljavanje koje su odobrene prema Uredbi (EU) 1178/2011;
b. organizacije osnovane s ciljem promicanja letačkog sporta ili rekreativnog letenja,

koje u Republici Hrvatskoj namjeravaju izvoditi uvodne letove s EASA avionima i helikopterima temeljem članka 6., stavka 4.a), točke (c) Uredbe 965/2012, kako je zadnje izmijenjena i dopunjena.

Temeljem odredbe ARO.OPS.300 Priloga II Uredbe (EU) 965/2012 ovom Naredbom propisuju se dodatni uvjeti za izvođenje uvodnih letova u Republici Hrvatskoj.