Objavio: CCAA

NAJAVA: HACZ radionica za organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova

Dana 11.12.2017. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo održat će radionicu namijenjenu organizacijama za osposobljavanje pilota zrakoplova. Radionica će se održati u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Objekt D, III kat, 10000 Zagreb, s početkom u 10.00 sati.

Svrha radionice jest upoznavanje organizacija za osposobljavanje pilota sa zahtjevima za navigaciju temeljenu na performansama (PBN) s aspekta licenciranja te s najavljenim prijedlozima promjena Uredbe Komisije (EU) broj 1178/ 2011.

PRIJAVU s popisom imena i prezimena zainteresiranih za sudjelovanje na radionici treba poslati na e-mail: maja.schnaidar@ccaa.hr najkasnije do petka 01.12.2017. godine. Popunjavanje mjesta odvijat će se prema redoslijedu zaprimanja prijava, odnosno do popunjenosti kapaciteta.

Ukoliko imate PITANJA koja biste posebno htjeli raspraviti na navedenoj radionici, molimo vas da to navedete u prijavi.