Objavio: CCAA

NAJAVA: HACZ radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

Cilj radionice jest upoznavanje sudionika sa primjenjivim regulatornim okvirom i novim smjernicama Europske komisije za tumačenje navedenih propisa, te ulogom Agencije u okviru postupka za zaštitu prava putnika.

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 07.04.2017. u vremenu od 10:00 do 15:30 sati održat će se radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu.

Radionicom će se zainteresirane sudionike upoznati sa primjenjivim regulatornim okvirom, najavljenim promjenama važećih propisa i njihovim mogućim utjecajem na prijevoznike i operatore aerodroma, te će biti analizirani najčešći problemi u praksi.

PRIJAVU treba poslati putem e-maila passenger.rights@ccaa.hr najkasnije do 31.03.2017.

Ukoliko imate PITANJA koja biste posebno htjeli raspraviti na navedenoj radionici, molimo vas da to navedete u prijavi.


Raspored radionice možete pronaći OVDJE.