Objavio: CCAA

NAJAVA: AME obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine / AME Refresher training

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira AME obuku za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine, a koja će se održati 01. i 02.12.2017.

Obuka koja će se održati u petak, 01.12.2017. namijenjena je isključivo zrakoplovno-medicinskim ispitivačima koji su certificirani od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HR.AME).

Na obuku koja će se održati u subotu, 02.12.2017. pozvani su svi zrakoplovno-medicinski ispitivači (AME), doktori medicine i ostali zainteresirani čije su aktivnosti vezane uz civilno zrakoplovstvo i/ili zrakoplovnu medicinu.

PRIJAVU treba poslati putem e-maila aeromedical@ccaa.hr, najkasnije do 17.11.2017.

Prijava polaznika treba sadržavati puno ime i prezime, titulu i kontakt e-mail, te instituciju i državu iz koje dolaze.

Za hrvatske liječnike potreban nam je i OIB (ili JMBG) radi upisa bodova u registar HLK.

Ukoliko imate PITANJA koja biste posebno htjeli raspraviti na navedenoj radionici, molimo vas da to navedete u prijavi.

Rasporede radionica možete pronaći ovdje 01.12.2017. i 02.12.2017.