Objavio: CCAA

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je 24.12.2018. do 16 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu ante.juric@ccaa.hr sa naslovom (subject) „Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom“.