Objavio: CCAA

Nacrt Pravilnika o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je 31.01.2018. do 16 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu amela.jericevic@ccaa.hr sa naslovom (subject) „Pravilnik o tehničkim sustavima“.

PRILOZI:

Obavijest zainteresiranim subjektima

Nacrt Pravilnika

Obrazac za davanje primjedbi