Objavio: CCAA

Nacrt Pravilnika o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je 01.11.2018. do 16 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu vili.vuksic@ccaa.hr sa naslovom (subject) „Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera“.