Objavio: CCAA

Nacrt Pravilnika o helidromima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o helidromima.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je 20.12.2018. do 16 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu ivana.milicevic@ccaa.hr sa naslovom (subject) „Pravilnik o helidromima“.