Objavio: CCAA

Međunarodni skup i stručno usavršavanje iz područja zrakoplovne medicine

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u Zagrebu je 02.12.2017. održan je međunarodni skup iz područja zrakoplovne medicine na kojem je sudjelovalo više od 80 hrvatskih i stranih zrakoplovno-medicinskih ispitivača, doktora medicine, psihologa i ostalih stručnjaka čije su aktivnosti vezane uz zrakoplovnu medicinu i civilno zrakoplovstvo.

Na skupu posvećenom unaprjeđenju i održavanju visoke razine sigurnosti zračnog prometa u Europi razgovaralo se, između ostalog, o komunikacijskim vještinama, procjeni mentalnog statusa kod zrakoplovnog osoblja, procjeni kardio-vaskularnih rizika u zrakoplovnog osoblja i najnovijoj kardiološkoj dijagnostici, te utjecaju lijekova na zrakoplovno-medicinsku sposobnost. Sudionici skupa su se bavili i problematikom stresa i umora kod kontrolora zračnog prometa, te suočavanju sa njima. Usto, na skupu je izložen klinički i ergonomski aspekt poremećaja budnosti i spavanja.

Sudionicima znanstveno-stručnog usavršavanja iz područja zrakoplovne medicine, Hrvatska liječnička komora je dodijelila bodove za trajno usavršavanje liječnika.

Prethodnog dana, održano je stručno usavršavanje zrakoplovno-medicinskih ispitivača i psihologa u suradnji sa Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, kojom prilikom su obrađene teme ATCO Working Environment, Human Factors in Aviation, a polaznici su imali prigodu posjetiti dvoranu oblasne kontrole, simulatora i ATC Tower Zagreb.

Isti dan u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo nastavljeno je stručno usavršavanje vezano uz smanjenje zdravstvene sposobnosti, LAPL certifikat o zdravstvenoj sposobnosti i oftalmološki pregled kod pilota i kontrolora zračnog prometa.