Objavio: CCAA

Javni natječaj za imenovanje zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Na temelju članka 21. stavka 6. točke 8. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), direktor Agencije raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE

Zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Na natječaj se mogu javiti državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete natječaja, a zamjenikom direktora Agencije može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji je dostojan biti zamjenikom direktora Agencije i ima:
− završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja prometnih, tehničkih, pravnih ili ekonomskih znanosti
− dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti
− istaknute rezultate u području zračnog prometa
− 10 (slovima: deset) godina radnog iskustva u području zračnog prometa, od čega 5 (slovima: pet) godina na rukovodećim radnim mjestima
− aktivno i operativno znanje engleskog jezika
− poznavanje rada na računalu.

Detaljnije o natječaju možete pročitati ovdje