Objavio: CCAA

HACZ u sklopu Osijek Drone Expo 2018 održala radionicu namijenjenu operatorima i vlasnicima UAS

Dana 12.05.2018. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), a u sklopu Osijek Drone Expo 2018. održana je radionica namijenjena operatorima i vlasnicima bespilotnih zrakoplova.

Zrakoplovni inspektori Odjela letačkih operacija u uvodnom su dijelu upoznali sudionike radionice s izmjenom postojećeg Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova, odnosno redefiniranju općih, tehničkih i operativnih uvjeta (noćno letenje, letenje u blizini aerodroma, ograničenja visine leta, letenje iznad skupine ljudi, broj motora, opremljenost padobranom, osposobljenost rukovatelja), te pojednostavljenju registracije operatora sustava bespilotnih zrakoplova.

Predstavnik Ureda upravljanja kvalitetom i sigurnosti zračnog prometa HACZ upoznao je sudionike radionice s Uredbom 376/2014 o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu i pritom pozvao operatore sustava bespilotnih zrakoplova da primjenjuju ovu uredbu u stvarnom životu kako bi se smanjio rizik od nesreća.

Jedan dio radionice bio je posvećen procjeni rizika sigurnosti za operacije sustavima bespilotnih zrakoplova, odnosno metodologiji i načinima izrade takve procjene za što su korišteni i neki primjeri.

PREZENTACIJE:

1. Identifikacija opasnosti i upravljanje rizicima u letačkim operacijama sustavima bespilotnih zrakoplova

2. Izmjene Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

3. Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću