Objavio: CCAA

HACZ raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je pravna osoba, koja na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o zračnom prometu, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu.

Ona predstavlja stručnu organizaciju koja sukladno brzom tehničko-tehnološkom razvoju u području civilnog zrakoplovstva omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjenje obaveza Republike Hrvatske u području sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa.

Više informacija o radu Agencije možete naći na našim internetskim stranicama http:/www.ccaa.hr. Polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem raspisujemo

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

- Pomoćnika direktora za letačke operacije, školstvo, plovidbenost i licenciranje

- Zrakoplovni inspektor u Odjelu usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom, m/ž

- Savjetnik za civilno-vojne odnose i suradnju u Uredu Agencije, m/ž