Objavio: CCAA

HACZ radionica: Interoperabilnost sustava Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (EATMN)

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo danas se održava radionica na temu interoperabilnosti sustava Europske mreže za upravljanje zračnim prometom (EATMN) na kojoj sudjeluju predstavnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Cilj radionice je upoznavanje polaznika radionice s promjenjivim zahtjevima iz područja interoperabilnosti uključivo i ostalih provedbenih uredbi vezanih za interoperabilnost.

Polaznici radionice proći će kroz pojedine točke regulative, te će kroz raspravu sudjelovati u podjeli odgovornosti za provedbu pojedinih. Na radionici će posebna pozornost biti posvećena osiguravanju sukladnosti sa zahtjevima interoperabilnosti vojnih sustava koji su dio EATMN sustava.