Objavio: CCAA

HACZ radionica: Implementacija Uredbe (EU) br. 139/2014 (Annex III/Annex IV)

Radionica

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), dana 14. ožujka 2017. održana je radionica sa predstavnicima zračnih luka na temu implementacije Uredbe (EU) br. 139/2014 (Annex III / Annex IV).

Dana 14. veljače 2014. u Službenom listu Europske unije objavljena je Uredba Komisije (EU) br. 139/2014. o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u svezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br.216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ovom Uredbom utvrđuju se detaljna pravila za izdavanje, održavanje, izmjene, ograničavanje, privremeno ili trajno oduzimanje :

- svjedodžbe aerodroma
- svjedodžbe za organizaciju odgovornu za rad aerodroma.

Uredba se primjenjuje na aerodrome u RH koji su otvoreni za javni promet, namijenjeni za komercijalni zračni prijevoz; opremljeni sustavima za instrumentalne procedure slijetanja ili uzlijetanja i :

a) na kojima je uzletno-sletna staza sa asfaltnom ili betonskom kolničkom konstrukcijom, duljine 800m i više od toga,

b) ili su isključivo namijenjeni za slijetanje i uzlijetanje helikoptera,

Svjedodžbe koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala prije 31. prosinca 2014. na temelju nacionalnog zakonodavstva ostaju valjane sve dok nisu izdane nove u skladu s Uredbom (EZ) br. 139/2014, a najkasnije do 31. prosinca 2017.