Objavio: CCAA

EASA u standardizacijskom auditu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u području plovidbenosti

U vremenu od 10-14.srpnja 2017. godine, stručni inspekcijski tim Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) provest će standardizacijski audit Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u području plovidbenosti.

Riječ je o planiranim aktivnostima inspekcijskog tima EASA-e koje se obavljaju u svim zemljama Europske unije. Osim Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, inspekcijski tim će u sklopu standardizacijskog audita posjetiti i ovlaštene organizacije za kontinuiranu plovidbenost i održavanje.