Objavio: CCAA

EASA standardizacijska inspekcija MED/FCL

Stručni inspekcijski tim Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) boravi u periodu od 3.-7. travnja 2017. u standardizacijskoj inspekciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u području Flight Crew Licensing/Medical (FCL/MED). Riječ je o planiranim aktivnostima inspekcijskog tima EASA-e koja se obavlja u svim zemljama Europske unije.