Objavio: CCAA

Brisanje zrakoplova po službenoj dužnosti

Na temelju članka 51. i 67. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 38. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (Narodne novine 137/12) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo pokrenula je po službenoj dužnosti postupak brisanja zrakoplova kojima svjedodžba o plovidbenosti nije valjana duže od 5 godina.

S obzirom na to da nakon proteka roka od godine dana od dana izvršene dostave javnog poziva vlasnik zrakoplova nije ishodio svjedodžbu o plovidbenosti Agencija je 21.04.2017. izvršila upis brisanja zrakoplova registracijskih oznaka: 9A-BKC, 9A-BHT, 9A-BHV, 9A-BOF, 9A-BOW, 9A-DBW, 9A-DSD iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Dostava Rješenja o brisanju smatra se izvršenom 02.05.2017. godine, dok se predmetni poziv nalazi i na oglasnoj ploči Agencije.