Nekomercijalni letovi (letovi koji se ne obavljaju za naplatu ili drugu vrstu naknade)

Odobrenje za ulazak, prolazak i prijevoz unutar teritorija Republike Hrvatske nije potrebno za nekomercijalne letove inozemnih zrakoplova ukoliko su registrirani u državi članici ICAO. Operator zrakoplova u planu leta mora naznačiti namjenu leta i deklarirati ga kao nekomercijalni (privatni) let.

Letenje inozemnih sportsko rekreativnih zrakoplova u Republici Hrvatskoj

Primjenjivi propis: Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova, NN 34/14, 66/14

Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov smije letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja za letenje i predanog plana leta kada prelaze granicu Republike Hrvatske.

Smatra se da inozemni sportsko rekreativni zrakoplov ima odobrenje za letenje u hrvatskom zračnom prostoru ako udovoljava sljedećim uvjetima:

  1. zrakoplov posjeduje valjanu svjedodžbu o plovidbenosti zrakoplova u skladu s propisima države registracije zrakoplova,
  2. za zrakoplov je sklopljen ugovor o osiguranju u skladu s EU propisom koji uređuje obavezna osiguranja za zrakoplove, i
  3. zrakoplov se ne koristi za izvođenje operacija za koje se prima naknada, osim u slučaju sudjelovanja na zrakoplovnim priredbama ili natjecanjima.

Inozemnim sportsko rekreativnim zrakoplovom u hrvatskom zračnom prostoru smije upravljati pilot koji je ovlašten upravljati sportsko rekreativnim zrakoplovom u skladu s primjenjivim zahtjevima države registracije zrakoplova.