Nacionalno zakonodavstvo

Zakoni:

  1. Zakon o zračnom prometu NN (92/14, 127/13, 54/13, 84/11, 69/09)
  2. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13)

Pravilnici:

Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 NN 77/16

· Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (NN 6/15)

· Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (NN 155/13)

· Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 137/13)

· Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija (NN 75/13)

· Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu (NN 57/13)

· Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (NN 58/11)

· Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu, (NN 30/10)

· Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova (NN 84/10)

· Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice ( NN 58/11 )

· Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima, (NN 55/09)

· Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (NN 68/14)

Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti

Sigurnosne informacije

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nema važećih Sigurnosnih informacija.

Sigurnosne direktive

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nema važećih Sigurnosnih direktiva.

Direktive o plovidbenosti u području za koje nije propisana nadležnost EASA-e

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nema važećih Direktiva o plovidbenosti u području za koje nije propisana nadležnost EASA-e.