Nacionalni propisi

2020.

 • Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma NN 37/2020
 • Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova, NN 5/2020
 • Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja, NN 5/2020
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom NN 5/2020

2019.

 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica NN 126/2019
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima NN 115/2019
 • Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma NN 113/2019
 • Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka NN 100/2019
 • Pravilnik o aerodromima NN 100/2019
 • Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 NN 94/2019
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg NN 60/2019
 • Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera NN 57/2019
 • Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa NN 50/2019
 • Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu NN 46/2019
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 28/2019
 • Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća NN 31/2019
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva NN 28/2019
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju nacionalnog povjerenstva za olakšice NN 27/2019
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 25/2019
 • Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 21/2019)

2018.

 • Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN 104/2018)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom (NN 104/2018)
 • Pravilnik o zrakoplovnim priredbama NN 64/2018
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (NN 35/2018)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica (NN 35/2018)
 • Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/2018
 • Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom NN 32/2018
 • Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi NN 28/2018
 • Odluka o osnivanju nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari NN 13/2018.

2017.

 • Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom NN 129/2017
 • Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa NN 129/2017
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 129/2017
 • Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru NN 50/17

2016.

 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa NN 121/16
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 92/16
 • Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008 NN 77/16
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova NN 76/16
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu NN 69/16
 • Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija NN 67/16
 • Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova NN 53/16
 • Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma NN 14/16

2015.

 • Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu NN 141/15
 • Pravilnik o aerodromima na vodi NN 120/15
 • Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 119/15
 • Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 107/15, NN 92/16, NN 28/2019
 • Nacionalni program za olakšice NN 105/15
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama NN 78/15
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica NN 65/15, NN 126/19
 • Pravilnik o naknadama zračnih luka NN 65/15
 • Pravilnik o padobranstvu NN 65/15
 • Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga NN 61/15

 • Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg NN 43/15, NN 60/2019

 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove NN 6/15

2014.

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije NN 153/14

 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova NN 128/14

 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja NN 123/14

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu NN 92/14
 • Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi NN 81/14
 • Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice NN 76/14

 • Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom NN 76/14

 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu NN 76/14
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe sportsko-rekreativnih zrakoplova NN 66/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu NN 48/14
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova NN 34/14
 • Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije NN 11/14
 • Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova NN 10/14 76/16
 • Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija NN 8/14

2013.

 • Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova NN 155/13
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu NN 127/13
 • Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa NN 114/13
 • Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku NN 114/13
 • Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 • Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 • Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo NN 114/13
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu NN 94/13
 • Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada NN 91/13

 • Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom NN 91/13
 • Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa NN 79/13
 • Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu NN 75/13
 • Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa NN 75/13
 • Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija NN 75/13
 • Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom NN 70/13
 • Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo NN 67/13
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija NN 60/13
 • Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova NN 57/13
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa NN 54/13
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe NN 51/13
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi NN 49/13.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi NN 49/13
 • Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama NN 39/13
 • Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske NN 39/13
 • Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih aviona NN 38/13
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza NN 29/13
 • Pravilniku o izmjenama pravilnika o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 14/13

2012.

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova NN 137/12
 • Pravilnik o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu NN 57/12
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe Međunarodni ugovori br.: 5 od 30.05.2012.

2011.

 • Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova NN 129/11
 • Odluka o osnivanju nacionalnog povjerenstva za olakšice NN 91/11
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta NN 86/11
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu NN 84/11
 • Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak/zemlja NN 66/11
 • Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica NN 46/11
 • Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona, NN 29/11
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanju, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje, NN 29/11
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama, NN 14/11

2010.

 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom NN 126/10
 • Pravilnik o uvjetima za unošenje i način predaje te vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u civilnom zračnom prometu, NN 97/10
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora NN 84/10
 • Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova NN 84/10
 • Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo, NN 40/10
 • Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu, NN 30/10

2009.

2008.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz, NN MU 9/07, NN MU 1/08
 • Zakon o potvrđivanju mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske , Republike Srbije i Misije privremene Uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora, NN MU 4/08


2007.

 • Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova, NN 80/07
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (Montrealska konvencija) NN MU 9/07


2005.


2001.

 • Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje, NN 4/01


2000.

 • Odluka o korištenju zrakoplova u vlasništvu Republike Hrvatske tipa Challenger CL/604, reg. oznake 9A/CRO, NN 55/00


1998.1994.

 • Pravilnik o načinu pregleda putnika u javnom zračnom prometu koji uživaju diplomatski ili konzularni imunitet NN 26/94