Letovi ispod mostova i sličnih građevina, dalekovoda i antena

Primjenjivi propis: Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/18

Odobrenje za letenje ispod mostova i sličnih građevina te dalekovoda i antena se može izdati samo u svrhu raspršivanja kemijskih sredstava za uništavanje štetočina i sličnih poslova u poljoprivredi i šumarstvu te za obavljanje poslova sličnog odgovarajućeg značenja čije izvršenje zahtijeva obavljanje niskih letova.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi operator zrakoplova, a mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Naziv i adresa operatora
 • Vrsta operacije
 • Tip zrakoplova i registarske oznake
 • Informacije o pilotu/ima (ime i prezime, vrsta i broj pilotske dozvole)
 • Područje obavljanja operacija
 • Svrha izbacivanje i raspršivanja
 • Datum ili razdoblje obavljanja operacija
 • Detaljan opis područja i visina letova.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

 • procjenu sigurnosti koja sadrži prepoznate opasnosti, procjenu rizika i predviđene mjere umanjenja za traženu vrstu operacije i područje,
 • detaljnu mapu područja na kojem se namjeravaju obavljati operacije s točnim udaljenostima od naseljenih područja,
 • svjedodžbu o plovidbenosti i povezanu potvrdu o provjeri plovidbenosti,
 • važeće dozvole, ovlaštenja i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti članova letačke posade koji sudjeluju u operacijama,
 • važeću policu osiguranja operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima izdanu sukladno zahtjevima Uredbe EZ 785/2004,
 • svjedodžbu o registraciji zrakoplova,
 • svjedodžbu o buci zrakoplova,
 • Upravnu pristojbu u iznosu od 20HRK.
 • Pilotska knjižica letenja