Letovi ispod minimalne visine

Primjenjivi propis: Uredba (EZ) 923/2012, Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/18

Letovi ispod minimalne sigurne visine mogu se obavljati samo uz odobrenje Agencije.


Operatori zrakoplova iz država članica EU, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske za letove ispod SERA minimalnih visina moraju ishoditi odobrenje za prekogranične komercijalne operacije visokog rizika (HR COM SPO). Detaljnije informacije mogu se naći na poveznici http://www.ccaa.hr/hrvatski/specijalizirane-operacije_412/.

Zahtjev za odobravanjem letova ispod minimalnih visina podnosi operator zrakoplova, a mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Naziv i adresa operatora
 • Vrsta operacije (npr. snimanje, radovi u poljoprivredi i sl.)
 • Tip zrakoplova i registarske oznake
 • Informacije o pilotu/ima (ime i prezime, vrsta i broj pilotske dozvole)
 • Područje obavljanja operacija
 • Svrha obavljanja letova ispod minimalnih visina
 • Datum/razdoblje obavljanja operacija
 • Detaljan opis područja i planirana visina letenja.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

 • procjenu sigurnosti koja sadrži prepoznate opasnosti, procjenu rizika i predviđene mjere umanjenja za traženu vrstu operacije i područje,
 • detaljnu mapu područja na kojem se namjeravaju obavljati operacije s točnim udaljenostima od naseljenih područja,
 • Svjedodžbu o plovidbenosti i povezanu potvrdu o provjeri plovidbenosti (ako je primjenjivo),
 • važeće dozvole, ovlaštenja i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti članova letačke posade koji sudjeluju u operacijama,
 • važeću policu osiguranja operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima izdanu sukladno zahtjevima Uredbe EZ 785/2004,
 • svjedodžbu o registraciji zrakoplova,
 • svjedodžba o buci (ako je primjenjivo),
 • Izjavu (suglasnost) vlasnika posjeda (ako je primjenjivo, npr. ako postoji opasnost od oštećenja imovine ili ljudi na području operacija i sl.),
 • Upravnu pristojbu u iznosu od 20HRK.