Letenje inozemnih sportsko-rekreativnih zrakoplova

Primjenjivi propis: Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova, (NN 34/14, 66/14)

Definicija sportsko rekreativnog zrakoplova: avion, žiroplan ili helikopter koji nije složeni zrakoplov, a koji je:

  1. amaterski građeni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
  2. povijesni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
  3. bivši vojni zrakoplov s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
  4. replika povijesnog ili bivšeg vojnog zrakoplova s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 1000 KG,
  5. mikrolaki avion,
  6. mikrolaki helikopter, ili
  7. žiroplan s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju do 560 KG;

kada se na njega ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskoga Parlamenta.

Letenje sportsko rekreativnim zrakoplovom ograničeno je na VFR danju.

Inozemni sportsko rekreativni zrakoplov smije letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja za letenje i predanog plana leta kada prelaze granicu Republike Hrvatske.

Smatra se da inozemni sportsko rekreativni zrakoplov ima odobrenje za letenje u hrvatskom zračnom prostoru ako udovoljava sljedećim uvjetima:

a. zrakoplov posjeduje valjanu svjedodžbu o plovidbenosti zrakoplova u skladu s propisima države registracije zrakoplova,

b. za zrakoplov je sklopljen ugovor o osiguranju u skladu s EU propisom koji uređuje obavezna osiguranja za zrakoplove, i

c. zrakoplov se ne koristi za izvođenje operacija za koje se prima naknada, osim u slučaju sudjelovanja na zrakoplovnim priredbama ili natjecanjima.

Inozemnim sportsko rekreativnim zrakoplovom u hrvatskom zračnom prostoru smije upravljati pilot koji je ovlašten upravljati sportsko rekreativnim zrakoplovom u skladu s primjenjivim zahtjevima države registracije zrakoplova.