Letačke operacije

Letačke operacije mogu biti:

 • komercijalni zračni prijevoz (prijevoz putnika, robe i pošte za naplatu ili drugu vrstu naknade),
 • nekomercijalne operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon,
 • specijalizirane operacije (radovi iz zraka),
 • državne operacije (policijski letovi, carinski letovi, letovi za potragu i spašavanje…),
 • nekomercijalne operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon,
 • nekomercijalne operacije zrakoplovima koji nisu na motorni pogon.

Letačke operacije se mogu izvoditi zrakoplovima koji su, u skladu s Uredbom (EZ) 216/2008 Europskoga Parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008, u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA zrakoplovima) i zrakoplovima koji u skladu s Aneksom II Uredbe (EZ) 216/2008 Europskoga Parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008, nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, a za koje je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu sa Čikaškom konvencijom ili Dopuštenje za letenje i sustavima bespilotnih zrakoplova.

Za pravilnu primjenu propisa nužno je znati i definiciju složenog zrakoplova na motorni pogon, a to je:

(a) avion:

 • s certificiranom najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 5 700 kg, ili
 • certificiran za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devetnaest, ili
 • certificiran za let s najmanjom dopuštenom posadom, koja se sastoji od najmanje dva pilota, ili
 • opremljen jednim ili više turbomlaznih motora ili više elisnomlaznih motora, ili

(b) helikopter certificiran:

 • za najvišu dopuštenu masu pri uzlijetanju veću od 3 175 kg, ili
 • za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devet, ili
 • za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota, ili

(c) zrakoplov s nagibnim rotorom.