Letačke operacije i aktivnosti za koje je potrebno odobrenje

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama

Primjenjivi propisi:

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2014-004 Rev 1, Sigurnosna informacija ASIL-2012-001 Rev1

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-005 Rev.2

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera

Primjenjivi propis: Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera, NN 08/13, 52/12

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-003 Rev.2

NAPOMENA: Člankom 7. predmetnog Pravilnika propisana je obveza operatora zrakoplova/helikoptera da prije početka izvođenja operacija o korištenju prirodnog mjesta za slijetanje helikoptera pravodobno obavijesti Operativno-komunikacijski centar nadležne Policijske uprave.

Ovdje možete naći popis i brojeve telefaksa svih mjesno nadležnih Operativno-komunikacijskih centara policije: Popis OKC Policijskih uprava.

Izvanaerodromski skokovi padobranom

Primjenjivi propis: Pravilnik o padobranstvu NN 65/15

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-008

NAPOMENA: Padobranski skokovi koji se izvode u cilju izlaganja ili razonode na oglašenom i za javnost otvorenom događanju smatraju se zrakoplovnom priredbom (padobranska priredba) te se odobravaju u skladu sa Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-005.

Utrke, reliji i natjecanja koji se oglašavaju i otvoreni su za posjetitelje također se smatraju zrakoplovnom priredbom.

Za ishođenje odobrenja za zrakoplovnu priredbu (padobransku priredbu) potrebno je podnijeti zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom najkasnije 8 radnih dana prije početka priredbe Odjelu letačkih operacija na objavljenom obrascu.

Događanja organizirana za vlastite potrebe (npr. aktivnosti unutar udruge građana…) ili privatne priredbe koje se ne oglašavaju i kojima prisustvuje pozivnicom ograničen broj gledatelja ne smatraju se zrakoplovnom priredbom.

Za ishođenje odobrenja za izvanaerodromske skokove potrebno je podnijeti zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom najkasnije 3 radna dana prije početka planiranog skoka na obrascu Ureda za odobravanje letova.

Operacije radova iz zraka inozemnih operatora zrakoplova u Republici Hrvatskoj

Primjenjivi propis: Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-003, Rev. 4

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-004

Korištenje vezanih balona bez posade

Primjenjivi propis: Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti za korištenje vezanih balona ASO-2014-003

OSTALE OPERACIJE I AKTIVNOSTI ZA KOJE JE POTREBNO ODOBRENJE

Primjenjivi propisi:

Provedbena Uredba Komisije (EU) broj 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi

Pravilnik o letenju zrakoplova 32/18

Neupravljivi leteći objekti s vlastitim pogonom

Primjenjivi propis: Pravilnik o letenju zrakoplova 32/18

Letovi ispod minimalne sigurne visine

Primjenjivi propis: Uredba (EZ) 923/2012, Pravilnik o letenju zrakoplova 32/18

Izbacivanje ili raspršivanje predmeta ili drugih tvari iz zrakoplova

Primjenjivi propis: Uredba (EZ) 923/2012, Pravilnik o letenju zrakoplova 32/18

Letovi ispod mostova i sličnih građevina, dalekovoda i antena

Primjenjivi propis: Pravilnik o letenju zrakoplova 32/18

Puštanje letećih lampiona

Primjenjivi propis: Pravilnik o letenju zrakoplova 32/18

Voditelj aktivnosti kao odgovorna osoba dužan je prije početka aktivnosti pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa (www.crocontrol.hr) te nadležnog tijela lokalne ili regionalne (područne) samouprave.