Kontakti

Odjel Usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom

v.d. Voditelj Odjela: Vesna Bartolić

E-mail: vesna.bartolic@ccaa.hr

Telefon: +385 1 2369 300

Telefax: +385 1 2369 301