Kontakti

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Ulica grada Vukovara 284
10 000 Zagreb

Rad sa strankama: 09:00-16:00 sati

Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301
E-mail: ccaa@ccaa.hr