Jedinstveno europsko nebo

Uzimajući u obzir postojeći model organizacije zračnog prostora, tj. rascjepkanost i neučinkovitost europskih sustava za upravljanje zračnim prometom i sa njime povezanim pružanjem usluga u zračnoj plovidbi, koji ne mogu odgovoriti novim izazovima zračnog prometa u pogledu smanjenja kašnjenja, smanjenja cijena za pružene usluge, povećanja sigurnosti, te smanjenja utjecaja na okoliš, države Europske Unije (EU) su 2004. godine pokrenule inicijativu za tzv. „Jedinstveno europsko nebo“ (Single European Sky - SES), kojom će se upravljanje zračnim prometom vršiti bez obzira na nacionalne granice i stvoriti jedinstveni europski zračni prostor u cilju:

a) desetorostrukog poboljšanja sigurnosti,

b) trostrukog povećanja kapaciteta zračnog prostora,

c) smanjenja troškova upravljanja zračnim prometom za 50 %,

d) smanjenja utjecaja na okoliš za 10 %.

Regulatorni okvir za implementaciju SES-a sastoji se od 4 uredbe:

Navedeni okvir je izmijenjen 2009. godine (SES 2) tako što su u njega uključeni mehanizmi uspješnosti (Uredba (EZ) 1070/2009). Dopunjen je i dodatnim pravilima EU-a o sigurnosti zračnog prometa (i odgovarajućom nadležnošću Europske agencije za sigurnost zračnog prometa - EASA-e), u pogledu upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i sigurnosti postupaka u zračnim lukama. Istovremeno je donijet niz provedbenih pravila i tehničkih normi koje je usvojila Europska Komisija.

Razvoj novih tehnologija za povećanje kapaciteta i smanjenje troškova europskog zračnog prostora je predviđeno osnivanjem Zajedničkog poduzeća za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR; Single European Sky ATM Research).

Jedinstvenim europskim nebom utvrđuje se zakonodavni okvir za zadovoljenje budućih potreba u vezi sa sigurnosti, kapacitetom i učinkovitosti na europskoj, umjesto na nacionalnim razinama. Cilj je SESAR-a osigurati tehnička i operativna rješenja za ostvarenje takvih ciljeva.

Pored SESAR-a, poradi implementacije Uredbe (EZ) No. 551/2004 o organizaciji i upotrebi zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu, Europska Komisija je donijela Uredbu (EZ) 2150/2005 o općim pravilima fleksibilne upotrebe zračnog prostora(Flexible use of Airspace; FUA).

Navedeni koncept je trenutno u razvoju (strategijsko upravljanje je u nadležnosti ministara prometa i obrane, te Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom osnovanog odlukom Vlade RH (NN 116/09, 93/10, 126/10, 91/11, 76/12, 28/13),dok je za pre-taktičnu i taktičnu razinu implementacija predviđena tijekom 2014. godine.

Više o konceptu FUA

Također, zbog bolje iskoristivosti zračnog prostora, radna skupina na razini Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, uz sudjelovanje Agencije, razvija koncept navigacije koji je baziran na performansama zrakoplova (Performance Based Navigation; PBN), kojim se optimiziraju rute te uvode novije tehnologije prilaza za instrumentalno slijetanje zrakoplova.

Više o konceptu PBN

Na kraju, u okviru SES-a predviđena je i izrada programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi (Performance Scheme) sa ciljem doprinosa održivom razvoju zračnog prometa i poboljšanja sveukupne učinkovitosti navedenih usluga. Uredbom (EU) 390/13 o utvrđivanju plana mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (SL L 128, 9.5.2013) utvrđeno je da se navedeni planovi (performance plans) za iduće referentno razdoblje uspostavljaju na razini Funkcionalnih blokova zračnog prostora.