Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama

Primjenjivi propis: Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-004, Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama, Sigurnosna informacija ASIL-2018-002

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-005

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje dozvoljeno je samo uz odobrenje Agencije i uz uvjete navedene u odobrenju uzimajući u obzir sigurnost operacija.

Zahtjevi kojima mora udovoljiti operator zrakoplova za sigurno obavljanje operacija izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja na kopnenim i vodenim površinama te uvjeti pod kojima se odobrenje može izdati, definirani su Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-004.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplova na kopnenim i vodenim površinama podnosi operator zrakoplova na obrascu zahtjeva.

Uredno popunjenom zahtjevu se moraju priložiti dokumenti navedeni na obrascu zahtjeva te pristojba od 20 HRK (biljeg) i dostaviti Agenciji najkasnije 7 radnih dana prije početka obavljanja operacija.