Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera

Primjenjivi propis: Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera, NN 08/13, 52/12

Obrazac zahtjeva: FAO-FRM-003 Rev.2


Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje helikoptera podnosi operator helikoptera na objavljenom obrascu zahtjeva. Uredno popunjenom zahtjevu se moraju priložiti dokumenti navedeni na obrascu te pristojba od 20 HRK (biljeg) i dostaviti Agenciji najkasnije 7 radnih dana prije početka obavljanja operacija.

Važne informacije/napomene:

Slijetanje i uzlijetanje helikoptera s prirodnog mjesta za slijetanje helikoptera ne smije se obavljati unutar gusto naseljenih područja i na udaljenosti manjoj od 150 m (500 ft) od gusto naseljenog područja.

Operator helikoptera mora, neovisno o dobivenom odobrenju Agencije, prije korištenja prirodnog mjesta za slijetanje/uzlijetanje helikoptera ishoditi suglasnost posjednika površine na koju namjerava slijetati.

Uzlijetanje i slijetanje s prirodnog mjesta za slijetanje helikoptera smije obavljati pilot helikoptera koji ima odgovarajuću dozvolu i najmanje 3 uzlijetanja i slijetanja u posljednjih 90 dana.


Člankom 7. predmetnog Pravilnika propisana je obveza operatora zrakoplova/helikoptera da prije početka izvođenja operacija o korištenju prirodnog mjesta za slijetanje helikoptera pravodobno obavijesti Operativno-komunikacijski centar nadležne Policijske uprave.

Ovdje možete naći popis i brojeve telefaksa svih mjesno nadležnih Operativno-komunikacijskih centara policije: Popis OKC Policijskih uprava.