Izbacivanje i raspršivanje iz zrakoplova u letu

Primjenjivi propis: Uredba (EZ) 923/2012, Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32/18


Operatori zrakoplova iz država članica EU, Norveške, Islanda, Lichtensteina i Švicarske za izbacivanje i raspršivanje iz zrakoplova tijekom leta moraju ishoditi odobrenje za prekogranične komercijalne operacije visokog rizika (HR COM SPO). Detaljnije informacije mogu se naći na poveznici http://www.ccaa.hr/hrvatski/specijalizirane-operacije_412/.


Operatori zrakoplova iz trećih zemalja, izbacivanje ili raspršivanje iz zrakoplova tijekom leta smiju obavljati samo uz odobrenje Agencije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi operator zrakoplova, a mora sadržavati sljedeće podatke:

 • Naziv i adresa operatora
 • Vrsta operacije (npr. snimanje,
 • Tip zrakoplova i registarske oznake
 • Informacije o pilotu/ima (ime i prezime, vrsta i broj pilotske dozvole)
 • Područje obavljanja operacija
 • Svrha izbacivanje i raspršivanja
 • Datum ili razdoblje obavljanja operacija

Uz zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente :

 • Certifikat ili drugi jednakovrijedni dokument izdan od zrakoplovnih vlasti države operatora kojom dokazuje sposobnost za obavljanje operacije,
 • Detaljnu mapu područja na kojem se namjeravaju obavljati operacije
 • Svjedodžbu o plovidbenosti i potvrdu o provjeri plovidbenosti (ako je primjenjivo),
 • važeće dozvole, ovlaštenja i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti članova letačke posade koji sudjeluju u operacijama,
 • važeću policu osiguranja operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima izdanu sukladno zahtjevima Uredbe EZ 785/2004,
 • svjedodžbu o registraciji zrakoplova,
 • svjedodžbu o buci zrakoplova,
 • Upravnu pristojbu u iznosu od 20HRK.