FAQ

Pronađite odgovor na Vaše pitanje

Kada je potrebno doći u zračnu luku?

Putnicima se savjetuje da se prijave za let 90 minuta prije vremena predviđenoga za polijetanje zrakoplova ukoliko se radi o domaćem prometu ili 120 minuta prije vremena predviđenoga za polijetanje zrakoplova za međunarodni promet. Ukoliko nije drugačije navedeno, zadnje vrijeme za prijavljivanje na let prijevoznika je 45 minuta prije planiranog polijetanja.

Koja prtljaga je dozvoljena prilikom putovanja?

Pravila o količini i dimenzijama ručne i predane prtljage mogu se razlikovati ovisno o prijevozniku te se stoga putnicima preporučuje da prouče odredbe o dozvoljenoj prtljazi svakog stvarnog prijevoznika (operating carrier) u putnikovom itineraru.

Koja je razlika između ručne i predane prtljage?

Predana prtljaga je prtljaga koja je tijekom leta smještena u prtljažnom prostoru zrakoplova i označena je na putnoj karti putnika, dok ručnu prtljagu (dopušten je samo jedan komad) putnik unosi sa sobom u zrakoplov i može ju smjestiti u zatvorene police iznad sjedala ili ispod putnikova sjedala. Navedena razlika ne znači da pojedini zračni prijevoznici, zbog konfiguracije kabine zrakoplova, ne mogu uvesti obaveznu predaju ručne prtljage pred zrakoplovom (delivery at aircraft ).

Koja su ograničenja za ručnu prtljagu, mogu li sa sobom unositi tekućine?

Tekućine su zabranjene za prijevoz u ručnoj prtljazi osim ako pojedinačni spremnici/pakiranja nisu kapaciteta (zapremine) manjeg od 100 ml ili 100 g, te su isti spremljeni u prozirnu plastičnu vrećicu sa zatvaračem. Najveći dozvoljeni kapacitet plastične vrećice ne smije imati zapreminu veću od 1 L.

Za pakiranje tekućina u ručnoj prtljazi također se mogu koristiti i prozirni plastični neseseri. Sadržaj plastične vrećice mora biti prikladno spremljen (uočljiv) a vrećica mora biti zatvorena.

U tekućine se ubrajaju: gelovi, paste, losioni, mješavine tekućina i čvrstih tvari, paste za zube, gelovi za kosu, pića, sirupi, parfemi, sadržaji boca pod tlakom, npr. pjena za brijanje, dezodoransi i ostali predmeti sličnog sadržaja.

Koje stvari se ne smiju unositi u zrakoplov?

Ne dovodeći u pitanje propise o sigurnosti, putnici ne smiju unositi sljedeće predmete u zaštitno ograničeno područje i u kabinu zrakoplova:

 • vatrena oružja i druge naprave koje izbacuju streljivo ili projektile
 • naprave za omamljivanje
 • oštri predmeti
 • radni alati
 • tupi predmeti
 • eksplozivi, zapaljive tvari i naprave

Više informacija o nedozvoljenim predmetima nalazi se na linku: tekućine, opasne stvari, zabranjeni predmeti.

Koji su dokumenti potrebni za putovanje?

Putnici su se prije putovanja dužni informirati o svim potrebnim putnim dokumentima (vize i slične dozvole) te pribaviti iste. Nepotpune isprave ili neusklađenosti s propisima za ulazak u neku zemlju ili za izlazak iz nje mogu rezultirati neugodnim posljedicama za putnika (uskraćivanje ukrcaja, zabrana izlaska iz zemlje).

Sve potrebne dodatne informacije dostupne su na web stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija www.mvpei.hr ili na broju telefona +385 1 4569 964.

Da li osoba sa invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti ima dodatna prava?

Osobe sa invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti imaju pravo na besplatnu pomoć u zračnim lukama (na polasku, dolasku, tijekom tranzita) i za vrijeme leta ( primjerice: prijevoz invalidskih kolica i prijevoz pasa vodiča za slijepe osobe). Kako bi ostvarile svoja prava, dužne su obavijestiti zračnog prijevoznika o posebnim potrebama najmanje 48 sati prije objavljenog vremena polaska.

Što putnik može napraviti ukoliko smatra da su mu povrijeđena prava?

U slučajevima:

 • dužeg kašnjenja
 • otkaza leta
 • uskraćenog ukrcaja
 • premještaja u niži razred
 • zaštite prava osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti

putnik prvo mora kontaktirati zračnog prijevoznika , odnosno zračnu luku ( u slučaju osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću). Ukoliko putnik nije zadovoljan odgovorom ili uopće ne dobije odgovor u roku od 30 dana od dana dostave, može podnijeti prigovor Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo ili nadležnom tijelu druge države članice EU.

Prigovori se u pravilu podnose nadležnom tijelu države u kojoj se dogodila navedena povreda prava. Ukoliko se povreda prava dogodila u polazišnoj luci izvan Europske Unije, prigovor se može podnijeti nacionalnom tijelu nadležnom za provedbu zaštite prava putnika u državi članici u kojoj se nalazi odredišna zračna luka.