FAQ (ATM / ANS)

Pronađite odgovor na Vaše pitanje

Kako se može rezervirati zračni prostor za potrebe padobranskih skokova?

Za potrebe padobranskih skokova potrebno je osigurati rezervaciju zračnog prostora ukoliko se padobranska aktivnost vrši u kontroliranom zračnom prostoru, osim ukoliko je uspostavljena i objavljena zona za takve aktivnosti, ili ukoliko se padobranski skokovi vrše unutar granica kontroliranih zona (CTR-a).

Rezervacija zračnog prostora se vrši slanjem popunjenog obrasca zahtjeva, 8 radnih dana prije planiranog datuma obavljanja padobranskih skokova u Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe d.o.o. - Odsjek uporabe zračnog prostora (Tel: 01 6259592, 01 6259498, Fax: 01 6259574, Email: ouzp@crocontrol.hr).

Detaljnije informacije na: http://www.crocontrol.hr/PadobranskiSkokovi01

Kakva je organizacija i klasifikacija područje letnih informacija Zagreb?

Područje letnih informacija (FIR- flight information region) Zagreb je definiran kao zračni prostor određenih dimenzija u kojem se pružaju usluge letnih informacija i obavlja uzbunjivanje. Područje letnih informacija prostire se i izvan hrvatskoga zračnog prostora, do granica utvrđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Granice FIR_ a Zagreb su objavljene u Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske poglavlje ENR 2.1 uz prethodno učitane EAD stranice.

U Zračni prostor unutar FIR Zagreb je klasificiran kao klasa zračnog prostora C, D, i G. Više informacija na http://www.crocontrol.hr/OrganizacijaZracnogProstora

Zračni prostor unutar FIR Zagreb