FAQ

Pronađite odgovor na Vaše pitanje

Moraju li zračni prijevoznici iz Europske Unije imati odobrenje za letenje u Republici Hrvatskoj?

Zračni prijevoznici iz država članica Europske Unije i Europskog ekonomskog prostora (Norveške, Islanda i Lichtensteina), imaju pravo obavljati usluge zračnog prijevoza u, iz i unutar Republike Hrvatske bez odobrenja, ali moraju dostaviti Agenciji obavijest o namjeravanom letu.

Ista prometna prava imaju i zračni prijevoznici Švicarske, osim prava obavljanja zračnog prijevoza između aerodroma unutar teritorija Republike Hrvatske (kabotaža).

Kako mogu ishoditi odobrenje za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje?

Izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje regulirano je sljedećim propisima:

  • Pravilnikom o letenju zrakoplova (NN 128/14),

  • Pravilnikom o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (NN 52/12, 8/13)

  • Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju zrakoplova na kopnenim I vodenim površinama ASO-2014-004

Potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenjem izvanaerodromskog slijetanja i uzlijetanja na objavljenom obrascu te priložiti: presliku pilotske dozvole, dokaz o iskustvu pilota zrakoplova (presliku knjižice letenja), presliku svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova te presliku važeće police osiguranja operatora zrakoplova.

Smiju li inozemni operatori zrakoplova obavljati radove iz zraka na području Republike Hrvatske?

Inozemni operatori zrakoplova smiju obavljati radove iz zraka u Republici Hrvatskoj samo na temelju odobrenja koje izdaje HACZ u skladu s uvjetima propisanima Naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2012-003.

Je li potrebno odobrenje za puštanje svjetlećih objekata sličnih balonima s otvorenim plamenom (leteći lampioni)?

Da. Agencija od 4.12.2014. ne izdaje odobrenja, no odgovorna osoba (voditelj aktivnosti) dužna je prije početka aktivnosti pribaviti odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa (www.crocontrol.hr) te nadležnog tijela lokalne ili regionalne (područne) samouprave.