EU zakonodavstvo

1. Uredba (EZ) 300/2008 o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju van snage Uredbe (EZ) 2320/2002. (SL L 97, 9.4.2008.)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 18/2010

(neslužbeni konsolidirani tekst)

2. Uredba Komisije (EZ) 272/2009 od 2. travnja 2009. o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 300/2008. Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 91 3.4.2009.)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 297/2010 od 9. travnja 2010.

Uredba Komisije (EU) 720/2011 od 22. srpnja 2011.

Uredba Komisije (EU) 1141/2011 od 10. studenog 2011.

Uredba Komisije (EU) 245/2013 od 19. ožujka 2013.

(neslužbeni konsolidirani tekst)

3. Uredba Komisije (EU) 1254/2009 od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite (SL L 338 19.12.2009.)

4. Uredba Komisije (EU) 72/2010 od 26. siječnja 2010. o utvrđivanju postupaka za provođenje inspekcija Komisije u području zaštite zračnog prometa (SL L 23 27.1.2010.)

5. Uredba Komisije (EU) 185/2010 od 4. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (SL L 55 5.3.2010.)

Izmjene i dopune:

Uredba Komisije (EU) 357/2010 od 23. travnja 2010.

Uredba Komisije (EU) 358/2010 od 23. travnja 2010.

Uredba Komisije (EU) 573/2010 od 30.lipnja 2010.

Uredba Komisije (EU) 983/2010 od 3. studenog 2010.

Uredba Komisije (EU) 334/2011 od 7. travnja 2011.

Provedbena uredba Komisije (EU) 859/2011 od 25. kolovoza 2011.

Provedbena uredba Komisije (EU) 1087/2011 od 27. listopada 2011.

Provedbena uredba Komisije(EU) 1147/2011 od 11. studenog 2011.

Provedbena uredba Komisije (EU) 173/2012 od 29. veljače 2012.

Provedbena uredba Komisije (EU) 711/2012 od 3. kolovoza 2012.

Provedbena uredba Komisije (EU) 1082/2012 od 9. studenog 2012.

Provedbena uredba Komisije (EU) 104/2013 od 4. veljače 2013.

Provedbena uredba Komisije (EU) 189/2013 od 5. ožujka 2013.

Provedbena uredba Komisije (EU) 246/2013 od 19. ožujka 2013.


Provedbena uredba Komisije (EU) 654/2013 оd 10. srpnja 2013.

Provedbena uredba Komisije (EU) 1103/2013 od 6.studenoga 2013.

Provedbena uredba Komisije (EU) 1116/2013 od 6.studenoga 2013.

Provedbena uredba Komsije (EU) 278/2014 od 19.ožujka 2014.

Provedbena uredba Komisije (EU) 687/2014 od 20.lipnja 2014.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/187 оd 6. veljače 2015.

(neslužbeni konsolidirani tekst)

6. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 оd 5. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa

Primjenjuje se od 1. veljače 2016.

Izmjene i dopune

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2426 od 18. prosinca 2015

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/472 od 31. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 72/2010

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/815 od 12.svibnja 2017.