Duže kašnjenje

Duže kašnjenje se odnosi na let koji je poletio nakon planiranog vremena polaska i to:

  • dva ili više sati za letove do 1500 km
  • tri ili više sati za letove unutar EU duže od 1500 km, ili za ostale letove između 1501 i 3000 km
  • četiri ili više sata za sve ostale letove.

U slučajevima:

  • dužeg kašnjenja putnik ostvaruje pravo na skrb (primjerice: hrana, piće, smještaj, telefonski poziv).
  • dolaska na konačno odredište sa kašnjenjem od tri sata ili više, može ostvariti pravo na naknadu, osim ako se može dokazati da je kašnjenje uzrokovano izvanrednim okolnostima.