Državni zrakoplov

Zrakoplovi koji se koriste u „državnim aktivnostima“ (npr. vojne, carinske, policijske, potrage i spašavanja, vatrogasne, obalne straže ili slične aktivnosti odnosno službe), izuzeti su od primjene Uredbe (EZ) 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (SL L 79 19.3.2008) za vrijeme kada se u takve svrhe koriste.

Te aktivnosti se prema članku Uredbe (EZ) 216/2008 koja ih definira nazivaju i „aktivnosti iz 1.2.(a)“.

Na „EASA zrakoplove“ kada se koriste u državnim aktivnostima primjenjuje se nacionalni propis, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima NN 137-13. Državne aktivnosti Annex II i ostalih ne-EASA zrakoplova u Hrvatskoj nisu propisane.