Dozvole (studenta) kontrolora zračnog prometa

Dozvola kontrolora zračnog prometa i dozvola studenta kontrolora zračnog prometa je dozvola izdana u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa.

Da bi obavljala poslove kontrole zračnog prometa osoba mora posjedovati valjanu dozvolu kontrolora zračnog prometa i valjani certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

Dozvole (studenta) kontrolora zračnog prometa priznate su u zemljama članicama Europske unije