Dozvole

Dozvola kontrolora zračnog prometa i dozvola studenta kontrolora zračnog prometa je dozvola izdana u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća (ATCO Regulation).

Kontrolor zračnog prometa da bi obavljao poslove kontrole zračnog prometa mora posjedovati valjanu dozvolu kontrolora zračnog prometa i valjani certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

Dozvola kontrolora zračnog prometa-studenta služi isključivo u svrhu osposobljavanja i svi poslovi koje student kontrolor zračnog prometa obavlja vrše se pod nadzorom i uz prisutnost instruktora osposobljavanja na radnom mjestu.

Dozvole kontrolora zračnog prometa i studenta kontrolora zračnog prometa priznate su u zemljama članicama Europske unije.

PROPISI:

Uredba Komisije (EU) 2015/340 od 20. veljače 2015. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011

Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (NN 11/14)