Dio 66 dozvole

Dio-66 dozvola je dozvola za održavanje zrakoplova (EASA form 26), koja je na zahtjev stranke (EASA form 19), izdana u skladu s odredbama Aneksa III (Dio-66) Uredbe Komisije (EU) 1321/2014 , od 26. studenog 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (Continuing airworthiness regulation)