Novosti

Objavio: CCAA

Vlada RH odobrila Godišnji program rada HACZ za 2020.godinu

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Termini pregleda provjere plovidbenosti zrakoplova na trošak HACZ-a

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Poziv za sudjelovanje na radionici za pilote sportsko rekreativnih zrakoplova u Bjelovaru

Pročitaj više
Objavio: CCAA

POZIV - Radionica HACZ "Primjena zakonodavnog okvira EU u području operacija sustava bespilotnih zrakoplova"

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Postupanje s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području zahvaćenom epidemijom bolesti koju izaziva novi koronavirus

Pročitaj više