Novosti

Objavio: CCAA

Produljenje rokova provedbe javnog natječaja za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini

Pročitaj više
Objavio: CCAA

ASO-2020-005 Obveze organizacija i imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata u slučaju korištenja izuzeća COVID-19

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti AS0-2020-005Pročitaj više
Objavio: CCAA

HACZ je izdala NOTAM A1230/20 u cilju sprječavanja širenja virusa COVID-19

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Smjernice o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19

Pročitaj više
Objavio: CCAA

ASO-2020-004 Obveza uvođenja zaštitne opreme i dezinfekcije zrakoplova

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti AS0-2020-004Pročitaj više