Objavio: CCAA

Sigurnije letenje uz prikaz web-kamera postavljenih na 12 lokacija u Republici Hrvatskoj

Svi registrirani korisnici MET portala mogu vidjeti slike s kamera na http://met.crocontrol.hr/hr/web/guest/web-cameras

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. je završila projekt postavljanja web-kamera za generalnu avijaciju na odabranim lokacijama. Trenutno su postavljene kamere na 12 lokacija: Brezovica, Ćelevac, Kalnik, Korčula, Lička Plješivica, Mirkovica, Ogulin, Petrova Gora, Promina, Stipanov Grič, Učka, Virovitica.

Na svakoj lokaciji dostupne su po 4 slike (sjever, istok, jug i zapad) svake 2 minute.

Svi registrirani korisnici MET portala mogu vidjeti slike s kamera na http://met.crocontrol.hr/hr/web/guest/web-cameras, a osim slika dostupne su i animacije slika u zadnjih sat vremena.

Informacija o postavljanju kamera namijenjena je korisnicima i omogućava podizanje razine sigurnosti generalne avijacije u Hrvatskoj.