Objavio: CCAA

Revizija Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2013-004, Broj revizije: 5

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je na svojim stranicama reviziju Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2013-004, Broj revizije: 5.

Ova Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti primjenjuje se na:

a) operatore zrakoplova koji imaju namjeru registrirati površinu na kopnu, za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova koja nije aerodrom sa svjedodžbom ili odobrenjem;

b) operatore zrakoplova koji su od operatora zrakoplova koji je registrirao površinu dobili suglasnost za korištenje registrirane površine.

DOKUMENT:

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2013-004, Broj revizije: 5.