Objavio: ebit

Radni posjet stručnog tima Europske komisije za procjenu prilagodbe Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru

Tijekom višednevnog boravka u Republici Hrvatskoj, stručni tim Europske komisije za procjenu prilagodbe Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (European Common Aviation Area Assessment Team - ECAA) je posjetio 10. studenog 2009. Agenciju za civilno zrakoplovstvo.
default image

Tijekom višednevnog boravka u Republici Hrvatskoj, stručni tim Europske komisije za procjenu prilagodbe Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (European Common Aviation Area Assessment Team - ECAA) je posjetio 10. studenog 2009. Agenciju za civilno zrakoplovstvo. Nakon uvodne prezentacije o radu i ciljevima Agencije koju je održao direktor Omer Pita, stručnjaci ECAA su se podijelili u radne skupine, te su sa vodećim ljudima Agencije održali tematske radne sastanke vezane za područje upravljanja i nadzora zračnog prostora, zračnih luka, te sigurnosti.

Multilateralni Sporazum o europskom zajedničkom zračnom prostoru potpisalo je 9. lipnja 2006. u Luxemburgu 25 država članica EU s Republikom Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom, Albanijom, Bugarskom, Rumunjskom, Bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom, Islandom, Norveškom i Misijom privremene uprave UN-a na Kosovu.

Stvaranje zajedničkog europskog zračnog prostora podrazumijeva slobodni pristup zrakoplovnom tržištu i izvan sadašnjih granica EU pod jednakim uvjetima natjecanja, posebno bez diskriminacije na temelju nacionalnosti, a s ciljem potpune liberalizacije u pogledu kapaciteta, frekvencija i cijena. Također, sporazum počiva na načelima poštivanja zajedničkih pravila koja se odnose na sigurnost, zaštitu, upravljanje zračnim prometom, područje socijalne usklađenosti te na pitanja očuvanja i zaštite okoliša.

Također, pozitivni efekti ECAA sporazuma su: povećanje konkurentnosti hrvatskih operatora, pojednostavljenje postupaka u pripremi međunarodnog zračnog prometa, pojednostavljenje upravljanja i kontrole odvijanja zračnog prometa, ukinuće državnih potpora, široka ponuda zrakoplovnih usluga, društvena usklađenost (briga za putnike i zaštita prava sudionika u civilnom zrakoplovstvu), dolazak novih znanja i tehnologije i ulaznica za punopravno članstvo u EU.

Dva su razdoblja prilagodbe (dvije faze) određena za svaku zemlju. Duljine pojedinih faza ne određuju se zadanim vremenskim rokom nego potrebnim vremenom određenoj zemlji za usvajanje i primjenu EU regulative dogovorene tj. preuzete bilateralnim Protokolom koji je sastavni dio potpisanog sporazuma. Svaka se faza završava dobivanjem pozitivne ocjene od EU tima za procjenu.