Objavio: CCAA

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom

U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 104/2018) koji stupa na snagu 15. prosinca 2018. godine.

Glavni razlog izrade novog Pravilnika je prilagođavanje nacionalnog sustava budućem sustavu Europske unije u cilju lakše provedbe nove Uredbe o bespilotnim zrakoplovima, kada stupi na snagu.

Pravilnikom je proširena primjenjivost na bespilotne zrakoplove bez obzira na kinetičku energiju koju mogu postići, izmijenjeni su opći i operativni uvjeti (npr. letenje noću, letenje u blizini aerodroma, letenje iznad skupine ljudi, ograničenje visine leta, udaljenost od ljudi i skupine ljudi i dr.) te je u skladu sa budućim EU propisom prestala potreba propisivanja tehničkih uvjeta (broj motora i opremljenost padobranom bespilotnog zrakoplova) koji su uređeni trenutno važećim Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova („Narodne novine“, broj 49/15 i 77/15).

Istog dana na snagu stupa i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom („Narodne novine“, broj 104/2018).

Izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom propisana je obaveza uspostave ad hoc strukture u kontroliranom i nekontroliranom zračnom prostoru za letenje bespilotnih zrakoplova operativne mase veće od 900g.

Novim izmjenama i dopunama uveden je i automatizirani postupak uspostave ad hoc strukture i odobrenje na dan provedbe aktivnosti (uspostava hoc strukture bez prijedloga Ovlaštenog subjekta (AA)):

- u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 m iznad razine tla, ili

- u kontroliranom zračnom prostoru izvan prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla.

Nadalje, bitna izmjena je da se uspostava ad hoc struktura koja je uspostavljena automatiziranim postupkom ne objavljuje NOTAM-om, osim kada se radi o ad hoc strukturama uspostavljenim u posebnim okolnostima (članak 16. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom).