Objavio: CCAA

Objavljen je Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma

Pravilnik stupa na snagu 20.02.2016

U Narodnim novinama (NN 14/2016) objavljen je Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

  • uvjeti za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma, kada za iste nije primjenjiv EU propis koji utvrđuje zahtjeve i upravne postupke vezano za aerodrome,
  • izgled i sadržaj aerodromskog priručnika i naputka o uporabi aerodroma.

Pravilnik stupa na snagu 20.02.2016., kada prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma (»Narodne novine«, broj 62/14).