Objavio: CCAA

Novi Pravilnik o zrakoplovnim priredbama

Dana 26.07.2018. stupio je na snagu Pravilnik o zrakoplovnim priredbama (NN 64/2018).

Razlog donošenja Pravilnika bilo je definiranje prihvatljivih standarda sigurnosti i rješavanje problema koji su uočeni prilikom provedbe Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti - Organizacija i provođenje zrakoplovnih priredbi (ASO-2012-005). Pravilnikom su u najvećoj praktičnoj mjeri zadržani zahtjevi Naredbe, uvedeno je načelo proporcionalnosti (zahtjevi su razrađeni na način da su primjereni kompleksnosti i vrsti zrakoplovne priredbe), primijenjeni su „performance based” i „risk based” principi, a zahtjevi su definirani na jednostavniji i jasniji način u cilju boljeg razumijevanja propisa.

Pravilnik možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Novi obrazac zahtjeva za odobrenje zrakoplovne priredbe možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Stupanjem na snagu Pravilnika o zrakoplovnim priredbama van snage je stavljena Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti - Organizacija i provođenje zrakoplovnih priredbi (ASO-2012-005).