Objavio: CCAA

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-001 Rev.0 REGISTRIRANE POVRŠINE ZA SLIJETANJE I UZLIJETANJE

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-001 Rev.0 REGISTRIRANE POVRŠINE ZA SLIJETANJE I UZLIJETANJE koja se primjenjuje na:

a) operatore zrakoplova koji imaju namjeru registrirati površinu na kopnu za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova,
koja nije aerodrom sa svjedodžbom ili odobrenjem; i
b) operatore zrakoplova kojima je operator zrakoplova iz točke 1.1 a) ove Naredbe dozvolio korištenje te
površine.

Ova Naredba ne oslobađa operatora zrakoplova od obveze pribavljanja drugih suglasnosti i odobrenja koje
proizlaze iz odredaba drugih posebnih propisa.

Svrha ove Naredbe jest:
• definiranje uvjeta za registriranje površine za slijetanje i uzlijetanje,
• definiranje uvjeta za izvođenje operacija na registriranoj površini.

Detaljnije o svemu možete pročitati ovdje.