Objavio: CCAA

NAJAVA: Poziv za sudjelovanje na radionici za operatore i pilote na daljinu sustava bespilotnih zrakoplova

Dana 13. travnja 2019. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo održati će radionicu za operatore i pilote na daljinu sustava bespilotnih zrakoplova.

Radionica će se održati u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, velika dvorana u prizemlju poslovnog tornja Almeria s početkom u 10.00 sati.

PRIJAVU za sudjelovanje na radionici treba poslati putem e-maila uas@ccaa.hr najkasnije do srijede 10. travnja 2019. godine. Popunjavanje mjesta odvijat će se prema redoslijedu zaprimanja prijava, odnosno do popunjenosti kapaciteta.

PROGRAM RADIONICE

Vrijeme

Tema

Predavači

10:00 – 10:15

Uvod

Damir Bezik

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

10:15 – 11:15

  • Regulatorni okvir HR/EU
  • Značajnije izmjene nacionalnog propisa i predstavljanje nacrta EU propisa
  • Pitanja

Zvonimir Šestan

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

11.15 – 12.00

  • AMC portal, ad-hoc struktura
  • Pitanja

Toni Zlopaša

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

12:00 – 12:15

Pauza

12:15 – 13:15

  • Sigurna priprema i izvedba leta sustavom bespilotnog zrakoplova
  • Pitanja

Davor Šimek

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo